Essentiel massage med Clearingsamtale2018-12-29T23:24:11+00:00

Essentiel massage med Clearingsamtale

En session består af en indledende samtale, en kort meditation, temavalg og en clearingsamtale.
Herefter følger selve kropsmassagen, som sammensættes ud fra temaet og samtalen. Denne kombination af samtale og massage åbner en direkte vej til essens – det du egentlig er.

Tema og samtale

Vi begynder med, at du kort fortæller, hvad der rører sig i dig i øjeblikket.
Så klæder vi om til sarong, og jeg guider en kort meditation eller vejtrækningsøvelse. Så er det tid at finde det tema, vi skal arbejde med, og dertil bruger vi nogle kort, som jeg lægger frem for dig.
Temakortene er en hjælp til, at du på en let og direkte måde kan åbne til clearingsamtalen og senere til selve massagen.
Kortene består af et smukt symbolsk billede og en tema. Du vælger det kort, som umiddelbart tiltaler dig ud fra billedet, teksten eller begge dele. Jeg kan lægge flere eller færre kort frem. Der er en halv snes temaer at vælge imellem, og der kommer flere til hen ad vejen. Her er nogle eksempler på temaer: ”Udtryk og udfoldelse”, ”Fred og varme”, ”Fødsel”, ”Åbent hjerte”, ”Friskhed og mod”, ”Forandringens ild”, ”Grounding og glæde”, ”Feminin Maskulin”, ”Integration og Sensualitet”.

Clearing er en speciel samtaleform, som tager udgangspunkt i nogle korte åbne spørgsmål eller essentielle ord, som folder temaet ud. Du får spørgsmålene i en ”tilfældig” rækkefølge og du slipper for at fortælle en lang og indviklet historie. I stedet får vi i fællesskab en hurtig pejling på, hvilken retning, det kan være interessant at folde ud i massagen.

Der er ikke rigtige eller forkerte svar. Jeg blander mig ikke, og jeg forstyrrer ikke din proces. Clearing er en anledning til indre refleksion, så du kan give slip og komme videre og blive klar. Tidsrammen bestemmer, hvornår vi stopper, og vi afslutter med en konklusion, som trækker dit tema tydeligere frem.

Massagen er en blid, indfølende og nærværende oliemassage. Afspænding og stressreduktion er udgangspunktet, og efterhånden arbejder vi os mere og mere ind i de områder i din krop, som er vigtige for det tema, du har valgt.

Vi arbejder med kropspsykologi og med chakraerne, som er kroppens energicentre og bindeled mellem sind, krop og essens.

Du kan slappe af. Nyde, flyde, opleve og give slip.

Essentiel massage er din oplevelsesrejse ind i det, du egentligt er – ind i den du er.