Essentiel Massage, Chakramagi & Genfødsel

marianne wind

Mere info snarest

Andre muligheder

Essentiel Massage med Clearing er kombinationen af samtale og massage, der åbner en direkte vej til essensen – det du egentlig er.

Læs mere

Essentiel Massage med Intention er en kort samtale, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad der skal være grundtonen for den massage, der opstår.

Læs mere